Novinky

krásné Vánoce a úspěšný nový rok 2023

Dovolte mi  popřát  Vám všem  krásné  vánoční svátky,

štěstí, klid  a pevné zdraví v novém roce 2023.

Za všechny v Santeře

Vás srdečně zdraví

Jitka Seidlová