Novinky

Opatření v souvislosti s COVID 19

  • Vstup do provozovny je možný pouze s rouškou nebo respirátorem.
  • Vstup je možný pouze se zakrytým nosem i ústy.
  • Sanitační poplatek 50 Kč/fyzioterapie hrazené ze zdravotního pojištění. Tento jsme zavedli z důvodu zvýšených hygienických nároků ( rukavice, desinfekce, spotřební jednorázový materiál,…).
  • U placených procedur je sanitační poplatek již zahrnutý v ceně terapie.

Velmi děkuji za pochopení a věřím, že se nám podaří toto nelehké období překlenout.