Novinky

Provozní poplatek

Z důvodu zvýšených finančních nároků na provoz fyzioterapie

a udržení bezinfekčnosti prostředí jsme nuceni zavést provozní poplatek.

Tento poplatek zahrnuje použití jednorázových hygienických pomůcek, dezinfekčních prostředků, zapůjčení prostěradla, ručníku…

Platba není úhradou související s léčebnými výkony hrazenými

ze zdravotního pojištění klienta.

Poplatek činí 50 Kč za jednu návštěvu fyzioterapie u klientů, kteří přicházejí s poukazem FT.

U samoplátců je tato částka již započítána v ceně fyzioterapie.

Velmi děkujeme za pochopení.